Kancelaria

Kancelaria Radców Prawnych Rosicki Purski i Wspólnicy Ecdf specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych oraz instytucji otoczenia biznesu.

Kancelaria prowadzi również sprawy klientów indywidualnych.

Zespół Kancelarii tworzą radcowie prawni i adwokaci posiadający wyspecjalizowaną wiedzę i wieloletnie doświadczenie.

Prawnicy Kancelarii są przygotowani do świadczenia pomocy prawnej w warunkach ustawicznie zmieniających się przepisów prawnych oraz realiów gospodarczych. Dzięki temu obsługa prawna Kancelarii nie sprowadza się jedynie do rozwiązywania bieżących, prawnych problemów, lecz obejmuje również taką dbałość o dobro Klientów, by inspirować ich rozwój oraz eliminować ryzyko pojawienia się problemów zanim one wystąpią.

Jasne zasady rozliczeń, specjalistyczne doświadczenie oraz rzetelność i skuteczność to podstawowe korzyści dla Klientów Kancelarii.

Kancelaria współpracuje z grupą doradczą specjalizującą się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, które aplikują lub otrzymały dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej.

Aktualności

 • 08.09.2015

  Poznań Business Run

  W dniu 6 września 2015 r. już poraz drugi przedstawiciele kancelarii wzięli udział w Poznań Business Run. Tym razem zajęliśmy 60 miejsce na niemalże 600 drużyn (w ubiegłym roku 147). Każdy z nas pobił swój rekord życiowy, a przede wszystkim - dołożył swoją cegiełkę na szczytny cel charytatywny.  

  więcej
 • 04.09.2015

  Umowa leasingu a upadłość likwidacyjna leasingobiorcy

  Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.; dalej jako: „PUiN”), w razie ogłoszenia upadłości korzystającego z rzeczy na podstawie umowy leasingu (leasingobiorcy), syndyk może w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości, za zgodą sędziego – komisarza, wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym. Innymi słowy, upadłość leasingobiorcy nie wywiera bezpośredniego skutku na obowiązywanie wiążącej go umowy leasingu, która podlega wykonaniu na zasadach ogólnych prawa cywilnego, postanowień umowy leasingu i stosowanych często w praktyce postanowień ogólnych warunków umowy leasingu. Jednocześnie syndyk pozostaje w posiadaniu przedmiotu umowy leasingu, przy czym jest zobowiązany do dokonywania wszelkich płatności związanych z przedmiotową umową. Dodatkowo – co istotne dla analizowanej sprawy, syndykowi po uprzednim uzyskaniu zgody sędziego-komisarza, przysługuje kompetencja do złożenia w prekluzyjnym 2-miesięcznym terminie od dnia ogłoszenia upadłości, oświadczenia woli przedmiocie wypowiedzenia umowy leasingu ze skutkiem natychmiastowym, co będzie uzasadnione m.in. w sytuacji zbędności przedmiotu leasingu dla masy upadłości.   

  więcej
 • 07.08.2015

  Sesja zdjęciowa

  W dniu 3 sierpnia 2015 r., zespół kancelarii uczestniczył w sesji zdjęciowej w ramach projektu zmian wizerunkowych grupy doradczej Ecdf. Oto MY!

  więcej
zobacz wszystkie