Bartosz Graś

adwokat

Adwokat Bartosz Graś jest członekiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Posiada doświadczenie w dziedzinie prawa karnego, cywilnego oraz gospodarczego obsługującego przedsiębiorstwa na wszystkich polach prawnych. Dodatkowo jest on uznanym specjalistą w zakresie prawa ubezpieczeń oraz prawa energetycznego.


  • w zakresie prawa ubezpieczeń prowadzi wszelkie sprawy dotyczące roszczeń odszkodowawczych jak i osobowych (wszelkie roszczenia o stosowne odszkodowanie, zadośćuczynienie, renty, dobra osobiste związane z relacją osób najbliższych, z uwzględnieniem okresów przedawnienia czy też zasad odpowiedzialności uzależnionych od winy lub ryzyka),

  • w zakresie prawa energetycznego prowadzi kompleksową obsługę związaną z obrotem paliw, począwszy od pomocy prawnej w uzyskaniu koncesji na produkcję, magazynowanie, obrót paliwami ciekłymi, do bieżącej obsługi w zakresie zabezpieczenia się przed ewentualnymi postępowaniami administracyjnymi związanymi z naliczeniem podatku akcyzowego lub zakwestionowaniem prawa do zastosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego aż do pomocy już we wszczętych postępowaniach administracyjnych kwestionujących poprawność wypełnienia oświadczeń lub miesięcznych zestawień wymaganych przez Urząd Celny.